Logopediepraktijk de Rouw

Privacy

 

Vanzelfsprekend heeft de logopedist een geheimhoudingsplicht tegenover

derden.

Vaak is het echter gewenst, dat de logopedist schriftelijk of mondeling

informatie opvraagt of doorgeeft aan uw arts, medische of opvoedkundige

instanties of de leerkracht van uw kind.

Mocht dit van toepassing zijn dan  wordt dit vooraf met u besproken.

Door acceptatie van dit reglement geeft u hiervoor toestemming.