Logopediepraktijk de Rouw

Gehoor


Als uw kind of uzelf niet of slecht geluiden (zoals klanken en spraak) hoort, noem je dat een gehoorstoornis. Voor uw kind heeft dit een grote invloed op de taal- en spraakontwikkeling. Een kind leert praten door het horen van geluiden in zijn of haar omgeving. Als kinderen slechter horen kunnen ze moeilijker de taal oppakken die tegen hen gesproken wordt. Dit zou kunnen betekenen dat zij een achterstand krijgen in de taal- en spraakontwikkeling. Het is daarom erg belangrijk om in de gaten te houden of uw kind of uzelf goed hoort.

Tekstvak: Taal
Tekstvak: Stem
Tekstvak: Slikken
Tekstvak: NT2
Tekstvak: Spraak
Tekstvak: Gehoor