Logopediepraktijk de Rouw

Behandeling

 

Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klacht.

Over het algemeen vindt er eens per week een behandeling van een half uur

plaats.

Binnen de behandeling wordt zowel met specifiek logopedische

behandelmaterialen als met concreet spelmateriaal gewerkt.

Ook therapievormen die de logopedist via een cursus heeft opgedaan kunnen

binnen de therapie toegepast worden.

Aan de hand van de oefeningen tijdens de behandeling worden er

huiswerkopdrachten meegegeven.

Deze werkwijze be´nvloedt de vooruitgang positief.

Tussentijdse evaluatie vindt plaats om de vooruitgang, stagnatie of terugval te

onderzoeken. Aan het einde van de behandeling wordt een eindverslag opgesteld.

Deze wordt verstuurd naar de verwijzer en indien u dit wenst ook aan uzelf.

 

Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie.

Ook staan wij ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Verder vergroten wij onze deskundigheid met scholingsactiviteiten

zoals cursussen, symposium, studiedagen en kwaliteitskring.