Logopediepraktijk de Rouw

NT2


Voor alle kinderen die thuis een andere taal spreken dan het Nederlands, zijn er allerlei manieren om het Nederlands onder de knie te krijgen. In eerste plaats pikken deze kinderen de taal op in allerlei situaties waarin Nederlands wordt gesproken, zoals een kringgesprek op school, kijken naar Nederlandstalige tv-programma’s en spelen met Nederlandse kinderen. In dergelijke situaties is er sprake van tweede taalverwerving.
In de tweede plaats zijn er situaties waarin het kind Nederlands leert, bijvoorbeeld als de leerkracht de betekenis van moeilijke woorden uitlegt. Dan is er sprake van tweede taalleren.

Tweede taalverwerving is voor een groot deel vergelijkbaar met de verwerving van de moedertaal. Er zijn verschillen, namelijk de leeftijd waarop het kind in aanraking komt met de tweede taal. Hoe ouder tweede taal verwerving  is, des te meer invloed ondervinden zij van hun eerste taal. Dat is vooral te merken aan het accent waarmee die mensen hun tweede taal spreken. Kinderen onder de 12 jaar hebben hier meestal minder last van.
Toch ondervinden kinderen wel moeilijkheden die het Nederlands als tweede taal leren.

Tekstvak: Taal
Tekstvak: Stem
Tekstvak: Slikken
Tekstvak: NT2
Tekstvak: Spraak
Tekstvak: Gehoor