Logopediepraktijk de Rouw

Slikken


Bij slikproblemen wordt niet zo vaak aan de logopedist gedacht. Het slikproces vindt voor een groot gedeelte in de mond plaats en daarom kan de logopedist hierbij helpen. Er zijn verschillende soorten slikproblemen. Iemand die een beroerte heeft gehad kan soms moeite hebben met slikken. Maar ook bij kinderen kan een verkeerde tongpositie tijdens het slikken leiden tot een verkeerde tandstand.

Tekstvak: Taal
Tekstvak: Stem
Tekstvak: Slikken
Tekstvak: NT2
Tekstvak: Spraak
Tekstvak: Gehoor